Clone-s2 - 113GAMING

Cloen fb để tạo acc pubg mới

1
giờ = 4,999đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK

_ acc mua về dạng ID | Mật khẩu | Mã 2FA | Email | Mật khẩu Email

_ mã 2fa đổi tại web sau : https://2fa.live

_ acc xài vĩnh viễn dùng để đăng nhập PUBG tạo acc mới chơi

_ có thể bị die nên không nên liên kết vào acc tâm huyết, acc chính

-----------code quang cao--------------
Tắt Quảng Cáo [X]
113hax