NCC - 113GAMING

Tool lol bá đạo, giao diện giống BGX nhưng rẻ hơn

10
giờ = 19,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 39,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
ngày = 200,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 500,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
CHÚ Ý : BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ THUÊ KEY VÀ TẢI HACK

_ shop acc lol rác chơi tool : mua ngay

_ tool NCC hỗ trợ win 10, win 11 ok. Win 7 có thể lỗi cân nhắc khi thuê

_ mua key NCC bạn có thể chơi được cả PV + Riot v2. Thuê 1 mà được 3

_ Nếu  chơi chán đổi sang tool PV hoặc Riot v2 cần đợi 15p

HotKey: SHIFT ẨN HIỆN MENU
Tắt Vòng: F7
Bật/Tắt Né: K
END: LƯU LẠI SCRIPT CONFIG
Reload Script: F9
Bật/Tắt Menu SHIFT
Farm: V
Las hit: X
Bật Tắt Farm Skill: A

CÁCH BẬT NÉ EVADE XEM ẢNH DƯỚI

 

-----------code quang cao--------------
Tắt Quảng Cáo [X]
113hax